تور نمایشگاه مدیکا المان

نمایشگاه بین المللی صنایع پزشکی ،تجهیزات پزشکی و دارویی با قدمتی بیش از 46 سال یکی از مهمترین رویداد پزشکی جهان است . این نمایشگاه هر ساله بیش از 137.000 شرکت کننده و بازدیدکننده در زمینه صنعت پزشکی و تچهیزات پزشکی از 115 کشور جهان در 17 سالن به مساحت 120.000 متر مربع است . این نمایشگاه علاوه بر نمایش جدیدترین فناوری های درمان بیماران ،دارای جلسات تبادل اطلاعات و گفتگوهای تخصصی نیز می باشد .این نمایشگاه در رمینه هایی نظیر الکترومدیسن،تجهیزات فناوری ازمایشگاهی ،ادتوپدی،فیریوتراپی و دارویی و نشر پزشکی فعالیت می کند.حور در نمایشگاه مدیکا می تواند فرتی مناسب برای تمامی فعالان عرصه پزشکی جهت برخورداری از دانش و تکنیک های نوین پزشکی باشد .