درباره گشت آسمان

درباره گشت آسمان
مجموعه گشت آسمان (مجری مستقیم تورهای اروپا و انگلستان )با بیش از ٧ سال سابقه در زمینه صنعت گردشگری و با بھره گیری از اعضای با سابقه و مجرب به ارائه انواع خدمات گردشگری میپردازد. این مجموعه، فعالیت خود را در ارائه خدمات به مسافرین ایرانی که قصد سفر به کشورھای اروپایی و انگلستان  را دارند آغاز نموده و با معرفی برترین تورھای مستقیم به کلیه کشورھای ناحیه  شینگن و بریتانیا به فعالیت مستمر پرداخته است.

دفتر خدمات مسافرت ھوایی و جھانگردی گشت آسمان، ھم اکنون با بھره گیری از سیستم ھای آنلاین در زمینه رزرواسیون ھتل  و کلیه پروازھای خارجی بدون محدودیت در سطح ۵ قاره، به ارائه خدمات پرداخته و آمادگی ارائه ھمه خدمات اعم از ھتل، پرواز را دارد.

فعالیت این مجموعه که از سال ١٣٨۵ آغاز و تا کنون ادامه داشته است، با جذب مسافرین از سایر کشورھا ادامه یافته و ھم اکنون کلیه خدمات مربوط به این افراد در کشور پھناور و عزیزمان توسط این دفتر صورت میگیرد.
021-42291